Pelitutkimus Suomessa 2018 -luentosarja

Studia Generalia Ludica 2

Centre of Excellence in Game Culture Studies arranges a public lecture series titled Game Studies in Finland 2018. Lectures will be streamed online and videos will be published later on. All lectures are given in Finnish.

Kaikki luentosarjan luennot ovat katsottavissa luentosarjan YouTube-kanavalta.

Miten pelejä tehdään? Mitä pelit merkitsevät? Miten sukupuoli näkyy peleissä ja pelaamisessa? Pelitutkijat avaavat pelien salat kattavassa studia generalia -luentosarjassa, joka on tarkoitettu koko kansalle. Pelitutkimus Suomessa 2018 -luentosarja on osa Suomen Akatemian rahoittaman huippuyksikön ensimmäistä toimintavuotta. Luennoilla pelejä lähestytään monipuolisesti erilaisista näkökulmista, osana kulttuuria ja yhteiskuntaa.

Pitkin kevättä 2018 luentoja kuullaan Tampereella, Jyväskylässä ja Porissa, sekä verkon välityksellä koko maassa.  Luentosarja koostuu 11 luennosta, joiden aiheet vaihtelevat rahapelaamisesta pelitaiteeseen ja elektronisesta urheilusta aikuisten leikkiin.

Luennot järjestetään tiistai-iltaisin 6.2.–17.4.2018 vuoroin kolmessa kaupungissa: Tampereella, Jyväskylässä ja Porissa. Yleisö on tervetullut seuraamaan luentoja paikan päällä, mutta ne myös lähetetään suorana verkossa ja tallennetaan videoina, jotta luentosarja tavoittaa mahdollisimman suuren yleisön. Tälle sivulle tulee suora linkki kunkin luennon suoraan lähetykseen ja tallenteeseen. Voit myös osallistua keskusteluun luentojen aiheista

Toivomme, että luentosarjaa hyödynnetään laajasti pelialan opetuksessa. Katso suositus suoritustavasta ja oheislukemistosta tämän sivun lopusta.

Tampereen luennot PinniB rakennuksessa, sali 1096 (Kanslerinrinne 1), Porin luennot Porin yliopistokeskuksen luokassa 268 (Siltapuistokatu 2), Jyväskylän luennot Agoran auditoriossa 2 Delta-salissa (Mattilanniemi 3).

Luentosarjan ohjelma

Luennot järjestetään tiistaisin 16.30–18.00

Luennot Tampereella (linkki suoratoistoon)
06.2. Pelien tekeminen Suomessa (Olli Sotamaa) Tampere
13.2. Pelit kulttuurina ja taiteena (Jaakko Stenros) Tampere
20.2. Raha, pelit ja rahapelit (Jani Kinnunen) Tampere

Luennot Jyväskylässä (linkki suoratoistoon)
27.2. Vuorovaikutus pelaajayhteisössä (Marko Siitonen) Jyväskylä
06.3. Pelit ja transmedia (Tanja Välisalo) Jyväskylä
13.3. Kulttuurin leikillistyminen ja pelillistyminen (Raine Koskimaa) Jyväskylä
20.3. Mitä pelit merkitsevät? (Jonne Arjoranta) Jyväskylä

Luennot Porissa (linkki suoratoistoon)
27.3. Sukupuoli ja pelikulttuuri (Usva Friman) Pori
03.4. Liikunta, urheilu ja pelaaminen (Riikka Turtiainen) Pori
10.4. Digitaalisen pelaamisen historiallisen ymmärryksen rakentuminen (Jaakko Suominen) Pori
17.4. Aikuisten leikki (Katriina Heljakka) Pori

Lisätietoja luentosarjasta antavat:
Jaakko Stenros, Tampereen yliopisto, jaakko.stenros@uta.fi, 040 752 0515
Tanja Välisalo, Jyväskylän yliopisto, tanja.valisalo@jyu.fi
Usva Friman, Turun yliopisto, usva.friman@utu.fi

Suoritustapasuositus luentojen hyödyntämiseksi opetuksessa

Suomalaisen pelitutkimuksen studia generalia -luentosarjan suorittaminen: Toivomme luentosarjaa hyödynnettävän laajasti suomalaisissa korkeakouluissa ja sen helpottamiseksi olemme laatineet 3 op:n ja 5 op:n suoritustapasuosituksen, jota kunkin oppilaitoksen vastaava opetushenkilökunta voi halutessaan hyödyntää. Suositeltu kurssitehtävä (3 op) on oppimispäiväkirja, jossa opiskelija reflektoi omaa oppimistaan suhteessa luentojen aiheisiin. Laajemmassa suorituksessa (5 op) oppimispäiväkirja edellyttää myös luentosarjan oheiskirjallisuuteen tutustumista ja siihen viittaamista oppimispäiväkirjassa sekä sisältää myös miellekartan luentosarjan aiheista.

Suoritusohje opiskelijalle (3 op): Kirjoita joka luennosta enintään 1 liuskan mittainen teksti, jossa pohdit luennon aihetta suhteessa omiin ajatuksiisi, muihin luentosarjan luentoihin sekä mahdollisesti muihin lähteisiin (esim. luentosarjan oheiskirjallisuus, muut opintosi, populaarit lehtiartikkelit jne.). Tiivistä lyhyesti luennon aihe ja pääasiat, mutta älä kuvaa luennon etenemistä seikkaperäisesti kohta kohdalta, vaan jätä tilaa omille ajatuksillesi. Pohdi, kuka luennoitsija oli (mikä on hänen taustansa ja suhteensa luentonsa aiheeseen), mikä hänen luentonsa aihe on ja mitä hän halusi sanoa. Olitko luennoitsijan näkemyksistä samaa vai eri mieltä ja miksi? Mieti, millaisia tutkimuksellisia tai tuotannollisia kysymyksiä luennon aiheeseen voisi liittyä. Pohdi myös yhtymäkohtia esim. muiden luentojen aiheisiin tai ajankohtaisiin keskusteluihin. Ennen kaikkea mieti, mitä uutta opit luennolla, tai mitä aiemmin oppimaasi luento vahvisti. Kun olet osallistunut jokaiselle luennolle ja kirjoittanut niistä kaikista oman osuuden oppimispäiväkirjaan, kirjoita vielä lopuksi yhteenveto-osio (enintään 1 liuska), jossa reflektoit kokonaisuutena luentosarjaa sekä omaa oppimistasi sen aikana. Oppimispäiväkirjan suositeltava enimmäispituus on 8-10 liuskaa.

Lisätehtävä (2 op): Oppimispäiväkirjaa kirjoittaessasi rakenna myös miellekarttaa luentosarjan aiheista, omasta suhteestasi niihin sekä niiden suhteista toisiinsa ja laajempiin peliteollisuuden sekä peli- ja populaarikulttuurin ilmiöihin ja keskusteluihin. Voit tehdä miellekartan käsin tai digitaalisesti (tai sekä että) ja hyödyntää sekä tekstiä että kuvallisia elementtejä. Miellekartta voi sisältää myös esimerkiksi valo- tai videokuvaa tai se voi olla esimerkiksi selainpohjainen interaktiivinen esitys. Teetpä miellekartan missä muodossa tahansa, sisällytä se osaksi oppimispäiväkirjasi yhteenveto-osuutta (esim. skannattuna sivuna tai verkko-osoitteena). Tutustu myös luentosarjan oheiskirjallisuuteen ja viittaa oppimispäiväkirjassasi vähintään neljään oheiskirjallisuustekstiin.

Oheislukemisto

  • Sotamaa, Olli (2009): “Suomalaisen pelitutkimuksen monet alut.” Pelitutkimuksen vuosikirja 2009. http://www.pelitutkimus.fi/wp-content/uploads/2009/08/ptvk2009-09.pdf
  • Virtanen, Leea (1981): “Loppuvatko leikit?” Laaksonen, Pekka (toim.): Pelit ja leikit. Helsinki: SKS.
  • Lappalainen, Elina (2015): Pelien valtakunta. Miten suomalaiset peliyhtiöt valloittivat maailman, sivut 7-25
  • Harviainen, J.Tuomas, Meriläinen, Mikko & Tossavainen, Tommi (2013): Pelikasvattajan käsikirja, http://www.pelipaiva.fi/pelikasvattajankasikirja.pdf
  • Kultima, Annakaisa & Peltokangas, Jouni (2017): Ylistetyt, rakastetut, paheksutut, unohdetut. Avauksia suomalaisen pelihistorian laajaan kirjoon. Tampere: Mediamuseo Rupriikki.