Pelitutkimus Suomessa 2018 -luentosarja

Studia Generalia Ludica 2

Centre of Excellence in Game Culture Studies arranges a public lecture series titled Game Studies in Finland 2018. Lectures will be streamed online and videos will be published later on. All lectures are given in Finnish.

Seuraa kolmatta luentoa suorana verkossa (20.2.2018 klo 16.30).
Aiemmat luennot löytyvät luentosarjan YouTube-kanavalta.

Miten pelejä tehdään? Mitä pelit merkitsevät? Miten sukupuoli näkyy peleissä ja pelaamisessa? Pelitutkijat avaavat pelien salat kattavassa studia generalia -luentosarjassa, joka on tarkoitettu koko kansalle. Pelitutkimus Suomessa 2018 -luentosarja on osa Suomen Akatemian rahoittaman huippuyksikön ensimmäistä toimintavuotta. Luennoilla pelejä lähestytään monipuolisesti erilaisista näkökulmista, osana kulttuuria ja yhteiskuntaa.

Pitkin kevättä 2018 luentoja kuullaan Tampereella, Jyväskylässä ja Porissa, sekä verkon välityksellä koko maassa.  Luentosarja koostuu 11 luennosta, joiden aiheet vaihtelevat rahapelaamisesta pelitaiteeseen ja elektronisesta urheilusta aikuisten leikkiin.

Luennot järjestetään tiistai-iltaisin 6.2.17.4.2018 vuoroin kolmessa kaupungissa: Tampereella, Jyväskylässä ja Porissa. Yleisö on tervetullut seuraamaan luentoja paikan päällä, mutta ne myös lähetetään suorana verkossa ja tallennetaan videoina, jotta luentosarja tavoittaa mahdollisimman suuren yleisön. Tälle sivulle tulee suora linkki kunkin luennon suoraan lähetykseen ja tallenteeseen. Voit myös osallistua keskusteluun luentojen aiheista

Toivomme, että luentosarjaa hyödynnetään laajasti pelialan opetuksessa. Katso suositus suoritustavasta ja oheislukemistosta tämän sivun lopusta.

Tampereen luennot PinniB rakennuksessa, sali 1096 (Kanslerinrinne 1), Porin luennot Porin yliopistokeskuksen luokassa 268 (Siltapuistokatu 2), Jyväskylän luennot Agoran Delta-salissa (Mattilanniemi 3).

Luentosarjan ohjelma

Luennot järjestetään tiistaisin 16.30–18.00

Luennot Tampereella (linkki suoratoistoon)
06.2. Pelien tekeminen Suomessa (Olli Sotamaa) Tampere
13.2. Pelit kulttuurina ja taiteena (Jaakko Stenros) Tampere
20.2. Raha, pelit ja rahapelit (Jani Kinnunen) Tampere

Luennot Jyväskylässä (linkki suoratoistoon)
27.2. Vuorovaikutus pelaajayhteisössä (Marko Siitonen) Jyväskylä
06.3. Pelit ja transmedia (Tanja Välisalo) Jyväskylä
13.3. Kulttuurin leikillistyminen ja pelillistyminen (Raine Koskimaa) Jyväskylä
20.3. Mitä pelit merkitsevät? (Jonne Arjoranta) Jyväskylä

Luennot Porissa
27.3. Sukupuoli ja pelikulttuuri (Usva Friman) Pori
03.4. Liikunta, urheilu ja pelaaminen (Riikka Turtiainen) Pori
10.4. Digitaalisen pelaamisen historiallisen ymmärryksen rakentuminen (Jaakko Suominen) Pori
17.4. Aikuisten leikki (Katriina Heljakka) Pori

Lisätietoja luentosarjasta antavat:
Jaakko Stenros, Tampereen yliopisto, jaakko.stenros@uta.fi, 040 752 0515
Tanja Välisalo, Jyväskylän yliopisto, tanja.valisalo@jyu.fi
Usva Friman, Turun yliopisto, usva.friman@utu.fi

Suoritustapasuositus luentojen hyödyntämiseksi opetuksessa

Suomalaisen pelitutkimuksen studia generalia -luentosarjan suorittaminen: Toivomme luentosarjaa hyödynnettävän laajasti suomalaisissa korkeakouluissa ja sen helpottamiseksi olemme laatineet 3 op:n ja 5 op:n suoritustapasuosituksen, jota kunkin oppilaitoksen vastaava opetushenkilökunta voi halutessaan hyödyntää. Suositeltu kurssitehtävä (3 op) on oppimispäiväkirja, jossa opiskelija reflektoi omaa oppimistaan suhteessa luentojen aiheisiin. Laajemmassa suorituksessa (5 op) oppimispäiväkirja edellyttää myös luentosarjan oheiskirjallisuuteen tutustumista ja siihen viittaamista oppimispäiväkirjassa sekä sisältää myös miellekartan luentosarjan aiheista.

Suoritusohje opiskelijalle (3 op): Kirjoita joka luennosta enintään 1 liuskan mittainen teksti, jossa pohdit luennon aihetta suhteessa omiin ajatuksiisi, muihin luentosarjan luentoihin sekä mahdollisesti muihin lähteisiin (esim. luentosarjan oheiskirjallisuus, muut opintosi, populaarit lehtiartikkelit jne.). Tiivistä lyhyesti luennon aihe ja pääasiat, mutta älä kuvaa luennon etenemistä seikkaperäisesti kohta kohdalta, vaan jätä tilaa omille ajatuksillesi. Pohdi, kuka luennoitsija oli (mikä on hänen taustansa ja suhteensa luentonsa aiheeseen), mikä hänen luentonsa aihe on ja mitä hän halusi sanoa. Olitko luennoitsijan näkemyksistä samaa vai eri mieltä ja miksi? Mieti, millaisia tutkimuksellisia tai tuotannollisia kysymyksiä luennon aiheeseen voisi liittyä. Pohdi myös yhtymäkohtia esim. muiden luentojen aiheisiin tai ajankohtaisiin keskusteluihin. Ennen kaikkea mieti, mitä uutta opit luennolla, tai mitä aiemmin oppimaasi luento vahvisti. Kun olet osallistunut jokaiselle luennolle ja kirjoittanut niistä kaikista oman osuuden oppimispäiväkirjaan, kirjoita vielä lopuksi yhteenveto-osio (enintään 1 liuska), jossa reflektoit kokonaisuutena luentosarjaa sekä omaa oppimistasi sen aikana. Oppimispäiväkirjan suositeltava enimmäispituus on 8-10 liuskaa.

Lisätehtävä (2 op): Oppimispäiväkirjaa kirjoittaessasi rakenna myös miellekarttaa luentosarjan aiheista, omasta suhteestasi niihin sekä niiden suhteista toisiinsa ja laajempiin peliteollisuuden sekä peli- ja populaarikulttuurin ilmiöihin ja keskusteluihin. Voit tehdä miellekartan käsin tai digitaalisesti (tai sekä että) ja hyödyntää sekä tekstiä että kuvallisia elementtejä. Miellekartta voi sisältää myös esimerkiksi valo- tai videokuvaa tai se voi olla esimerkiksi selainpohjainen interaktiivinen esitys. Teetpä miellekartan missä muodossa tahansa, sisällytä se osaksi oppimispäiväkirjasi yhteenveto-osuutta (esim. skannattuna sivuna tai verkko-osoitteena). Tutustu myös luentosarjan oheiskirjallisuuteen ja viittaa oppimispäiväkirjassasi vähintään neljään oheiskirjallisuustekstiin.

Oheislukemisto

 • Sotamaa, Olli (2009): “Suomalaisen pelitutkimuksen monet alut.” Pelitutkimuksen vuosikirja 2009. http://www.pelitutkimus.fi/wp-content/uploads/2009/08/ptvk2009-09.pdf
 • Virtanen, Leea (1981): “Loppuvatko leikit?” Laaksonen, Pekka (toim.): Pelit ja leikit. Helsinki: SKS.
 • Lappalainen, Elina (2015): Pelien valtakunta. Miten suomalaiset peliyhtiöt valloittivat maailman, sivut 7-25
 • Harviainen, J.Tuomas, Meriläinen, Mikko & Tossavainen, Tommi (2013): Pelikasvattajan käsikirja, http://www.pelipaiva.fi/pelikasvattajankasikirja.pdf
 • Kultima, Annakaisa & Peltokangas, Jouni (2017): Ylistetyt, rakastetut, paheksutut, unohdetut. Avauksia suomalaisen pelihistorian laajaan kirjoon. Tampere: Mediamuseo Rupriikki.

Call for Applications: Centre of Excellence in Game Culture Studies

CALL FOR APPLICATIONS: Centre of Excellence in Game Culture Studies

Background, enquiries

The Centre of Excellence in Game Culture Studies (CoE GameCult) is starting in January 2018 in the Academy of Finland’s Centres of Excellence (CoE) program. The CoE will hire initially 6-8 researchers.

CoEs are the flagships of Finnish research, operating at the very cutting edge of science in their fields, seeking out new avenues for research, developing creative research environments and training new talented researchers. The CoE GameCult is joint centre established by the universities of Tampere, Jyväskylä and Turku, which have over 30 game researchers within their researcher communities. Bringing together three leading research teams, the CoE GameCult aims to integrate the multidisciplinary research carried out in game culture studies, and to develop original theoretical and empirical approaches that are crucial for understanding, anticipating and influencing the direction and impact games have on contemporary and future developments in culture and society.

Two overarching research questions will be examined in CoE GameCult are:

A) What are the key processes and characteristics of meaning making that are significant
for understanding changing game cultures?
B) How is cultural agency being reshaped, redistributed and renegotiated in games and play,
and in their associated societal contexts?

The interconnected dimensions of game cultures are addressed through four themes that organise the work carried out in the CoE:

 • Theme 1: Meaning and Form of Games (coord. JYU, prof. Raine Koskimaa)
 • Theme 2: Creation and Production of Games (coord. UTA, assoc.prof. Olli Sotamaa)
 • Theme 3: Players and Player Communities (coord. UTA, prof. Frans Mäyrä)
 • Theme 4: Societal Framing of Games (coord. UTU, prof. Jaakko Suominen)

There is more information available of the research environments, research teams and the three universities from these web pages:

Enquiries that concern the CoE GameCult can be directed to the CoE director, professor Frans Mäyrä (frans.mayra@uta.fi), queries about positions in the University of Tampere team: Olli Sotamaa (olli.sotamaa@uta.fi), queries about University of Jyväskylä positions: Raine Koskimaa (raine.koskimaa@jyu.fi), and University of Turku Pori Unit positions: Jaakko Suominen (jaasuo@utu.fi) and Pori Gamification Group position: Juho Hamari (juho.hamari@tut.fi).

Tasks, work descriptions, applying

CoE GameCult will start its operation in the beginning of year 2018, and (subject to a successful mid-term evaluation) will continue up to the end of eight year period, the end of year 2025. There will be multiple positions that are opened for applications in the CoE.

 • In the University of Tampere Game Research Lab team: up to six postdoctoral or senior researcher positions
 • In the University of Turku, Pori unit: up to two postdoctoral researchers (one in Digital Culture, one in Gamification research groups)
 • In the University of Jyväskylä: one postdoctoral and one senior researcher position

Filling of researcher positions will be based on consideration of the overall skills profiles of CoE research teams, and the number and length of researcher contracts of employment will be subject for negotiation, typically initially planned for one to four years contracts.

The successful applicants will have both strong research profiles in game, player or game culture studies, well formulated individual research agendas, as well as evidence of capabilities for interdisciplinary collaboration and teamwork.

The more specific skill profiles that CoE is particularly looking for are experts in:

 • game hermeneutics, and game analysis methods
 • game aesthetics, and player experience studies
 • game history, and the evolution of game genres and various game cultural forms
 • cultural industries and political economy of game production
 • game development practices and game design research
 • ludic work, focusing on the changing relations between play and work
 • gaming communities and various player subcultures and diverse player groups
 • player motivations and social play, or play in society
 • games as sites of identity politics and resistance
 • the institutionalization of (digital) game cultures, and public discourses on gaming
 • gamification in culture and society

Particular emphasis will be put on multidisciplinary skill profiles, and for candidates who show evidence or promise for bridge building between two or more, currently disconnected research fields related to games, play, game players, design and development of games and research of those societal and cultural contexts. Applicants are asked to specify in their application, which one, or which ones, of the above skill profiles they most closely identify with.

Additionally, in each team one researcher will be appointed into the role of coordinating researcher, whose tasks will include research as well as research coordination work, including planning, tracking and collaboration organisation, related to CoE joint publications, meetings, seminars, conferences and other CoE activities. The coordinating researcher of UTA team will also act as the main scientific coordinator of CoE GameCult, closely collaborating with the CoE Steering Group, and the coordinators of other teams. Applicants who are specifically interested in the coordination task, should indicate that and provide documentation of previous research coordination experience

The following documents should accompany your application:

 1. A CV (excluding publications, max 4 pages, recommended format: http://www.tenk.fi/en/content/template-researchers-curriculum-vitae).
 2. A list of publications compiled preferably according to the Academy of Finland guidelines (http://www.aka.fi/en/funding/how-to-apply/appendices-required/guidelines-for-list-of-publications/). Please indicate (by e.g. bold text) most important publications (max. 10).
 3. A letter of application (max 2 pages) in which you set out the reasons why you are applying for the post and why you are particularly suited to it.
 4. A research plan (max 3 pages), outlining your proposed research within the CoE research themes.
 5. The names, positions and contact details of two referees who can support your application.

The CoE will hire initially 6-8 researchers, to the levels of postdoctoral or senior research fellow, typically to periods ranging from one to four years (up to negotiation). The researchers will apply for one of the teams at three participating universities, while closely collaborating in practice, across institutional and disciplinary boundaries. There are more detailed job descriptions on each partner university’s own website, and application should be submitted to the respective recruitment system. It is possible to submit application to more than one of the partner universities.